VOV - Những người gốc Việt sẽ tháp tùng Tổng thống Pháp đến thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong thành phần tháp tùng Tổng thống Pháp Francois Hollande (chưa được Điện Elysee công bố chính thức), có 7 thành viên gốc Việt.

 

Họ là những người có những thành công nhất định trong các lĩnh vực khác nhau và tạo được vị trí, chỗ đứng trong xã hội Pháp. Và có một điểm chung là sự có mặt của họ với lời mời chính thức của Điện Elysee sẽ giúp thúc đẩy mối liên kết Việt Pháp cũng như nâng cao hình ảnh, vị thế của người Việt tại địa bàn này.

 

 

voir l'article VOV


Écrire commentaire

Commentaires: 0